Consultation possible also in english

Ångest

Ångest

Merparten av de som söker kontakt med psykolog, har ångest eller depressiva symtom (depression), inte sällan både och. Utmattning eller utbrändhet leder tex nästan alltid till ångest och många gånger även till depression. Även när det gäller fobier, så finns ångest som en drivande komponent. I kriser förekommer också depression och ångest som vanliga inslag. I samband med tex allvarliga olyckor är det vanligt med depression eller depressiva besvär och känslor av skuld, medan det tex vid hot är vanligt med ångest som en reaktion på det man blivit utsatt för. Man kan uppfatta ångest och depression, som ett allmänmänskligt sätt att reagera på olika typer av påfrestningar.

Hur upplever man ångest?
Många upplever ångest som ren skräck, en känsla att man håller på att dö eller att man tappar kontrollen över sig själv. Ofta upplevs ångest rent fysiskt som tryck över bröstet eller att hjärtat slår hårt eller oregelbundet. Man kan svettas mycket. Andningen blir ofta kort och ytlig. Yrsel förekommer också som symtom på ångest. Ett förstadium till ångest är oro och rastlöshet. Många har svårt att sätta ord på sina upplevelser och som psykolog är det ibland min uppgift att hjälpa personen att förstå att det är ångest det handlar om.

Hur påverkas vi av ångest?
Ångest förändrar hjärnans sätt att arbeta. Man brukar beskriva det som att reptilhjärnan blir den del av hjärnan som styr personen. Reptilhjärnan tar ofta över när man befinner sig i en akut fara, eller att man upplever sig göra det. Ångest har en tidscykel, som inleds med att ångesten byggs upp, vilket kan kännas som ett allmänt obehag. Sedan blir ångestupplevelsen allt starkare och når ett maximum, för att sedan avta och försvinna. Ofta återkommer ångesten vid flera tillfällen och då finns en tidigare erfarenhet, som gör att man nu även blir rädd för själva ångestupplevelsen, som i sin tur triggar ångesten. Det blir en ond cirkel, en ångestutveckling. Uttrycket panikångest används ibland för att beskriva att man har återkommande starka ångestupplevelser. Det kan finnas situationer som startar ångestreaktionen, tex starka yttre krav eller mycket yttre stimuli.

Hur arbetar man hos psykolog med ångest?
För varje person som söker hos psykolog, gör man en individuell bedömning av orsakerna till att personen har ångest. Man arbetar sedan olika från person till person med att hantera ångesten, men några arbetssätt är återkommande:
• Hjälpa till att sätta ord på sina upplevelser och därmed öka förståelsen av psykiska och fysiska reaktioner.
• Hjälpa till att sätta in ångesten i ett sammanhang, hur den har uppstått, vad den kan ha för orsaker och vad som driver ångesten vidare.
• Hjälpa till att hitta sätt att hantera ångesten, så att ångestutvecklingen bryts och det blir en successiv reducering av ångest.
• Hjälpa till att förhindra att det blir en ny ångestutveckling.

Boka ett möte

Kontakta mig via telefon 0708-756575 eller klicka på ”boka möte”.

BOKA MÖTE

Back to Top
Consultation possible also in english