Consultation possible also in english

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar hos Psykologhuset

Hur bokar jag en tid?

Du kan kontakta mig direkt via hemsida, ringa eller maila. Om du inte får kontakt med mig direkt, försöker jag kontakta dig samma dag.

Hur ser ett första besök ut?

När vi träffas första gången får du möjlighet att berätta vad som är bekymmer. Jag ställer frågor kring sådant som jag behöver veta för att kunna göra en bedömning och ge förslag kring vad jag tror kan vara viktigast att arbeta med och hur vi skulle kunna arbeta. Du får sedan med mitt stöd ta ställning till om du vill fortsätta eller inte.

Vad kostar ett besök?

Ett besök varar 45 min och kostar 1200:-.

Hur många besök behövs?

Det varierar väldigt mycket. Handlar det enbart om en konsultation, kan det innebära ett enda besök. Om det handlar om att få hjälp att hantera en kris, kan det handla om 5-10 samtal. Men det förekommer också att terapier kan sträcka sig över flera år. Jag arbetar så att vi kontinuerligt utvärderar hur arbetet går och pratar om hur länge vi ska fortsätta.

Hur vet jag att du är rätt psykolog för mig?

När vi träffas gör jag en bedömning om jag kan hjälpa dig eller alternativt föreslå någon annan hjälp. För dig som söker är det viktigt att du känner förtroende i vår kontakt. Känner du tveksamhet eller känner dig obekväm, är det bra om du tar upp det. Ofta blir det något som bidrar positivt till det fortsatta arbetet. Om du eller jag upplever att vi inte kan komma vidare eller att det inte skapas förtroende, då är jag sannolikt inte rätt psykolog för dig. Om jag får frågan om vad man bör tänka på när man träffar en psykolog, brukar jag svara att det är att försöka vara så uppriktig och ärlig man kan. Som psykologer är vi utbildade och tränade i att möta människor i det som är svårt.

Fler frågor?

Kontakta mig gärna om du har fler frågor. Klicka på ”Kontakta mig” eller ring mig på: 0708-756575

Kontakta mig

Back to Top
Consultation possible also in english