Consultation possible also in english

Sagt om Anders – Privatpersoner

Psykologhuset - Psykolog i centrala göteborg / Sagt om Anders – Privatpersoner

Sagt om Anders – Privatpersoner

Jag träffade Anders några gånger när det var kris i mitt förhållande och jag själv mådde dåligt. Det var väldigt värdefulla samtal som hjälpte mig att bestämma mig hur jag ville gå vidare med mitt liv. Anders var lätt att prata med och han kunde ganska snabbt identifiera kärnan i mina problem.
Privatperson
När jag för några år sedan drabbades av psykisk utmattning gick jag i samtal hos Anders Olsson. Dessa samtal blev mitt stöd och fasta punkt när allt inuti mig och runtomkring mig vacklade. Sakta, sakta fick jag hjälp att hitta tillbaka in i mitt eget inre rum, lyssna på mig själv och våga ställa mig på min egen sida.
Privatperson
I had counseling with Anders for one year and i am very happy with the progress I made during that time. Anders is very professional, competent and highly goal oriented in the sessions with a great understanding and empathy for the person’s he’s treating.
I would recommend him wholeheartedly.
Privatperson
Mycket förändrades i mitt liv under kort tid. Jag hade blivit änka efter ett långt äktenskap och slutade arbeta efter ett långt yrkesliv.
Min son och barnbarnen flyttade till USA. Jag kunde och jag ville se framåt, men jag visste inte hur mitt liv skulle bli. Jag kände mej vilsen och behövde stöd. Att ha regelbundna samtal inbokade var som en livboj som jag inte ville vara utan. Det var en trygghet. Inför varje möte försökte jag stanna upp och känna efter vad dom snurrade mest i mitt huvud. Jag tycker att mina samtal med dej gav mej hjälp att sortera och formulera mina tankar. Du är en bra lyssnare och du känns klok och seriös och erfaren.
Privatperson
Back to Top
Consultation possible also in english