Consultation possible also in english

Sagt om Anders – Företag

Psykologhuset - Psykolog i centrala göteborg / Sagt om Anders – Företag

Sagt om Anders – Företag

Jag har haft Anders som handledare/coach och även tagit in honom i min ledningsgrupp vid några tillfällen. Vi träffades under en period, där jag drev ett stort förändringsarbete i vår nordiska organisation. Företaget hade gått med förlust i många år, men vi lyckades vända resultatet både genom att förändra organisationen och genom att förändra attityder bland alla medarbetare. Anders har följt mig och varit ett bra samtalspartner. Hans skarpa förmåga att analysera och diskutera vad som händer i en organisation, i en ledningsgrupp och bland medarbetare i en förändringsprocess har bidragit till värdefulla perspektiv. Hans kompetens kring det mänskliga perspektivet har stärkt mig och varit utvecklande i mitt ledarskap. Jag kan varmt rekommendera Anders.
VD, kemiföretag
Anders fungerade som handledare under en mycket turbulent tid i mitt liv, där jag just tillträtt en chefsbefattning och jag samtidigt höll på att skilja mig. Vi hade regelbunden kontakt varannan vecka under många år. Mötena med Anders gav mig möjlighet att andas ut, reflektera, formulera mig runt de där förbjudna känslorna som fanns där, ja helt enkelt att uttrycka mig utan censur eller friserat….Anders svarade för en struktur under samtalen, för övrigt var det mitt ansvar att ta upp de frågor och situationer som störde eller belastade mig mest. Vi blandade både privat och professionellt, men alltid med en hög grad av integritet och respekt. Anders kändes som en närvarande medmänniska med mycket livserfarenhet och en fingertoppskänsla som jag uppskattade mycket, och som gjorde mig till en mycket bättre chef och en modigare och mognare person. Utan Anders rum med högt till tak i dubbel bemärkelse hade jag inte klarat av mitt uppdrag.
Enhetschef, sjukvården
Jag har arbetat med Anders under ett flertal år och då främst inom ledningsgruppsutveckling och personlig coachning, men även krishantering och medarbetarstöd har förekommit. Resultatet har varit väldigt positivt både för bolaget och enskilda individer. Anders har en mycket bra förmåga att skapa ett förtroende samtidigt som han hittar angreppspunkter som leder sakfrågorna eller ämnet framåt. Att anlita Anders är väl investerad tid för att nå ett uppsatt mål.
Platschef, verkstadsindustri
Anders har under många år funnits i vår verksamhet som en resurs gällande både förebyggande friskvård, utbildning inom arbetsmiljö och konflikthantering. Anders har varit delaktig i organisationsförändringar och konfliktsituationer där han varit till stor nytta med sitt kunnande och professionella förhållningssätt.
Kyrkogårdschef
Det som jag tyckt har varit positivt med att få handledning/stöd av Anders är att:
• Han kunde på ett lugnt och tryggt sätt lotsa mig i rätt riktning när mitt arbetet som chef kändes som en återvändsgränd genom att hjälpa mig att själv hitta vägen och urskilja vad som var hindren och vad som var möjligheterna.
• När det har funnits friktioner och konflikter i någon av mina arbetsgrupper har Anders hjälpt mig att bekräfta det som jag själv har reflekterat över och gjort mig säkrare på att jag har varit på rätt spår.
• I mötet med Anders känner man sig trygg och man vågar prata om det som är svårt utan att känna sig ”blottad” eller dömd.
Enhetschef, kommun
Back to Top
Consultation possible also in english