Consultation possible also in english

Utmattning

Utmattning

Utmattning, utbrändhet, utmattningsdepression
Sedan 1990-talet har andelen sjukskrivna pga utmattning varit betydligt högre än tidigare. Från början användes begreppet utbränd (burnout) istället för utmattning, men man övergav det begreppet bla för att det gav associationer till att man inte kunde bli frisk eller återställd. Tvärtom är prognosen mycket god för personer som fått diagnosen utmattning. I stort sett samtliga personer som sökt hjälp hos mig som psykolog sedan mitten av 1990-talet har blivit återställda och kunnat återvända till arbetslivet. Det är dock viktigt att få ett professionellt och kompetent stöd. Även om prognosen är mycket god för utmattning, så varierar tiden för läkning eller återhämtning kraftigt, från några månader till flera år innan man är helt återställd. Även begreppet utmattningsdepression används som diagnos, vilket också antyder att depressiva symtom är vanliga i samband med utmattning. Även diagnosen fibromyalgi kan kopplas till utmattning. Orsakerna till att utmattning ökat beror bland annat på stora förändringar inom arbetslivet, förändringar av attityder i samhället och förändrade livsmönster.

Hur upplever man utmatting?
Vanligt vid utmattning är ett brett spektra av symtom både fysiska, psykiska och kognitiva som tex ångest, nedstämdhet, depressiva symtom, sömnstörningar, värk i kroppen, spändhet, yrsel, humörsvängningar, låg självkänsla, svårigheter med minne och koncetrationsförmåga, trötthet.

Hur påverkas vi av utmattning?
En utmattad person saknar arbetsförmåga och behöver vara sjukskriven. Inte sällan har personer som drabbas av utmattning inte haft en enda sjukskrivningsdag eller endast några få sjukskrivningstillfällen tidigare i livet. Det kan därför vara extra svårt att acceptera att man är sjukskriven vecka efter vecka. Utmattningen kan göra att personen inte orkar göra någonting, inte ens vardagssysslor. Man kan beskriva det som energifattigdom och att energin plötsligt bara tar slut och man orkar ingenting. Ofta orkar man inte heller träffa andra människor och isolerar sig. Detta tillstånd upplever många som helt främmande mot hur man brukar vara. Det leder ibland också till känslor av hopplöshet och uppgivenhet. Symtomen förvärras också ju mer energifattig man är.

Är det vissa typer av människor som drabbas av utmattning?
Personer i alla yrken och brancher drabbas, men oftare personer i sk ansvarsbefattningar tex chefer på olika nivåer. De som sökt hjälp för utmattning har haft mycket olika befattningar som tex chefer, lärare, rektor, bilförsäljare, vaktmästare, elektriker, diakon, präst, sjuksköterska, läkare, psykolog, veterinär, forskare på universitet, professor. Det finns också personlighetsdrag som verkar vara mera framträdande bland utmattade, tex högt engagemang, höga egna krav, stort eget ansvarstagande, svårigheter att säga nej, svårigheter att be om hjälp. Det är personlighetsdrag som i andra sammanhang är positiva och eftersträvansvärda och beskrivs då som kompetent, ansvarstagande, effektiv, engagerad, resultatorienterad, självständig.

Hur arbetar man hos psykolog med utmattning?
När man kommer till psykolog börjar man med ett bedömningssamtal. Personen behöver ofta konkret hjälp att hantera sin vardag och sina symtom. Som psykolog ger man stöd på olika sätt under utmattningen. Det handlar om att den utmattade ska få större förståelse för vad utmattning innebär, hjälp att hantera ångest, stöd att strukturera sin vardag, hjälp att sortera, hjälp att förstå vilka faktorer som kan ha bidragit till utmattningen, förstå riskbeteenden och att ändra beteende.

I takt med att en utmattad person återhämtar sig, så behövs olika typer av stöd. Det är därför värdefullt att behålla kontakten under hela återhämtningen. Kontakten kan successivt glesas ut.

Boka ett möte

Kontakta mig via telefon 0708-756575 eller klicka på ”boka möte”.

BOKA MÖTE

Back to Top
Consultation possible also in english