Consultation possible also in english

CV

CV Anders Olsson – Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut

VERKSAMHETSINRIKTNING

 • Konsultation
 • Psykoterapi
 • Existensiella frågor
 • Parsamtal
 • Krisstöd
 • Stresshantering
 • Handledning individuellt och i grupp
 • Arbetsmiljö-, Organisationskartläggning
 • Ledarutveckling
 • Grupputveckling
 • Organisationsutveckling
 • Konflikthantering
 • Psykologisk testning
 • Rehabilitering
 • Utbildning rörande t.ex. konflikter, stress, arbetsmiljö

YRKESLIVSERFARENHET

 • Viareds Företagshälsovård 2008-12 Drivit och arbetat som Psykolog
 • Arbetslivsinstitutet 2004-07 Forskare
 • Linnéstadens Företagshälsovård 2002- Driver och arbetar som Psykolog
 • Psykologhuset 1986- Driver och arbetar som Psykolog
 • Previa Företagshälsovård 1989-01 Leg Psykolog
 • Psykologiska Institutionen 1984-89 Forskningsassistent

UTBILDNINGAR/KURSER

 • Leg Psykolog Göteborgs Universitet 1986
 • Leg Psykoterapeut 1995
 • Specialist klinisk psykologi 1998
 • Handledarutbildning 2005
 • Situationsanpassat ledarskap 1998
 • Organisationkonsultutbildning Sinova 1995
 • Forskarutbildning 1984-89

PUBLIKATIONER

 • Oudhuis, M och Olsson, A (2007) Vi kan aldrig bli japaner – Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Rapport Arbetslivsinstitutets rapportserie.
 • Oudhuis, M och Olsson, A (2006) Spelar värderingar någon roll för arbetsmiljön? En studie om konsekvenser vid övergång till utländskt ägande och vid generationsskiften i företag. Arbete och Hälsa, 2006:14.
 • Hägg, G, Holmberg, K, Oudhuis M, Olsson, A och Rosén, G (2006) Metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete. Andersson, I-M, Hägg, G och Rosén, G (red) Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004. En kunskapssammanställning över strategier, metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete. Arbete och Hälsa nr 2006:6.

Min yrkesprofil kan delas in i två huvudområden utifrån mina roller som legitimerad psykoterapeut och som organisationspsykolog.

Min roll som legitimerad psykoterapeut
Jag har arbetat i egen praktik med psykoterapi sedan jag blev legitimerad psykoterapeut 1995. Min utbildning har en psykodynamisk inriktning, vilket är en utgångspunkt i mitt arbete. Samtidigt har jag låtit mig influeras av andra inriktningar och har en integrativ hållning som bla kommer till uttryck i den sk relationella psykoterapin, där man både tillämpar psykodynamiska, kognitiva, narrativa och systemiska teorier. Jag anser och arbetar utifrån att jag behöver anpassa psykoterapin efter vilken person jag möter och vilken slags bekymmer det handlar om.

Under mina år som psykoterapeut har jag mött många olika människor i varierande åldrar och med varierande bakgrund. jag har framförallt arbetat med enskilda i sk individualterapi, men på senare år har jag även arbetat med par i parsamtal, som behövt hjälp med sin relation. Vanliga skäl till varför man tar kontakt är kriser, som uppstått i livet eller att man av andra skäl mår dåligt. Vanliga symtom är ångest och nedstämdhet. Många jag möter kämpar med dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Andra har bekymmer i relationer eller har svårt för att skapa och bibehålla relationer. Ofta söker man för olika typer av prestationproblematik eller stressrelaterad problematik eller utmattning.

För mig är det stimulerande och meningsfullt att kunna hjälpa människor vidare i livet, att hjälpa människor förbi hinder och att hjälpa människor att få ut mera av sina liv.

Min roll som organisationspsykolog
Jag arbetar sedan 2002 på heltid som egen företagare med inriktning mot arbetslivet. Även innan dess har jag som anställd haft en konsultativ roll gentemot olika uppdragsgivare. Som ett led i min egen kompetensutveckling, bedrev jag forskning mellan 2004-2007 (ca 25%) via Arbetslivsinstitutet Väst, som handlar om värderingars betydelse i arbetslivet.

Jag har erfarenhet från arbete med alla nivåer i organisationer och med många olika typer av uppdrag på organisations- grupp- och individnivå. Under senare år har jag orienterat mig mot uppdrag som rört organisationsfrågor, ledarskap och arbetsgrupper. Jag har arbetat med en rad olika organisationer både inom privat och offentlig sektor.

Exempel på uppdragsgivare jag har haft genom åren är: Göteborgs stad, Volvo Bussar AB, Acrivia AB, Scandlog AB, Svenska kyrkan i Borås och Göteborg, SU-sjukvården i Göteborg, Göteborgs Universitet, Posten, Tullen, Telia, Skattemyndigheten, Försäkringskassan, Göteborgs Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Göteborg, Gryning Vård, Mölndals kommun.

Sedan 2002 driver jag Linnéstadens Företagshälsovård i Borås, som bland annat vänder sig till Svenska Kyrkan. Under 2008-2012 drev jag Viareds Företagshälsovård i Borås.

Som organisationspsykolog arbetar man på olika nivåer i organisationer, från medarbetarnivå till chefsnivå och från individnivå till gruppnivå vidare till organisationsnivå. Det gör också att jag kan se samband mellan tex hur man organiserat verksamheten och hur medarbetarna mår eller t.ex. förekomsten av konflikter på en arbetsplats. Att arbeta utifrån dessa samband kan leda till att man kommer förbi låsningar och kan lösa problem. Det är både stimulerande och utmanande för mig att få hjälpa till att skapa bra arbetsplatser och ett bättre arbetsliv.

Boka ett möte

Kontakta mig via telefon 0708-756575 eller klicka på ”boka möte”.

BOKA MÖTE

Back to Top
Consultation possible also in english