Consultation possible also in english

Om samtal-psykoterapi

Samtal-Psykoterapi

Varför söker man psykolog
Ibland kan det behövas en helt utomstående att tala med, även om man har familj och vänner. Det kan vara tillfälliga svårigheter eller bekymmer beroende på yttre händelser eller saker som oroar. I en del fall kanske man är klar över vad det är och ibland är det mer diffust. Då kan ett samtal handla om att få hjälp att sortera och få mer klarhet. Det kan också vara svårigheter eller hinder man haft under en lång tid och som man också länge tänkt tala med någon om. Men steget att ta kontakt med en psykolog kan ibland ta lång tid att ta.

Förståelse är viktig
Jag har en psykodynamisk utbildning i psykoterapi, som jag genom åren kompletterat med andra inriktningar för att kunna möte olika människors behov. Vid första mötet talar vi om vad som är bekymmer, hur det har varit för att få förståelse kring vad det handlar om och hur man kan komma vidare. Ibland bokar man ytterligare ett möte innan man bestämmer om och hur man kan arbeta vidare.  Så första mötena leder bara vidare till fortsatta samtal om du själv känner att du vill det. Ibland fortsätter samtalen några tillfällen, ibland över en längre tid. Ett samtal är 45 min långt. Ofta träffas man 1 gång/vecka, men både tätare och glesare kontakt är inte ovanligt.

Få ut mer av ditt liv
Under senare år har jag mött människor som är stressade och utmattade, som tidigare känt arbetsglädje och engagemang i sina arbeten. Jag möter också människor som har bekymmer i sina relationer, med partnern, föräldrar eller barn. Andra kommer i kris efter en förlust av någon viktig närstående. Jag möter också människor som sedan länge bär på hemligheter som de inte kunnat berätta för någon av rädsla eller skam. Det kommer också människor som av olika anledningar inte är så nöjda med sina liv, att det inte uppnått det de velat vad gäller relationer eller arbetsliv. Jag möter även personer som inte upplever att man har så stora bekymmer, där man i samtalet kan reflektera över sin livssituation, som ett sätt att omorientera sig i livet, att välja nya vägar.

Svårigheter i relationen
Även par är välkomna för parsamtal. Det kan handla om att relationen känns otrygg eller konfliktfylld, eller att det känns som man vuxit ifrån varandra. Parsamtalen är till för att underlätta kommunikationen, för att få en ökad förståelse för sig själv, sin partner och samspelet och för att hitta lösningar. Oftast avsätter man dubbel tid för parsamtal, men å andra sidan ofta inte lika tätt som individuella samtal.

Professionalitet
Alla samtal sker under sekretess. Man ska kunna känna sig trygg i mötet. När man kommer till mottagningen finns ett lugnt väntrum, där man sitter avskilt. Man lämnar inga personuppgifter eller andra uppgifter förrän man sitter i samtalsrummet.

Du är välkommen att ta kontakt via telefon eller via e-post för mer information eller för att boka en tid.

Välkommen!

static_klar4

Tjänster Privatpersoner

  • Konsultation/Rådgivning
  • Psykoterapi
  • Parsamtal
  • Stresshantering
  • Krisstöd
  • Existensiella frågor

Boka ett möte

Kontakta mig via telefon 0708-756575 eller klicka på ”boka möte”.

BOKA MÖTE

Back to Top
Consultation possible also in english