Consultation possible also in english

Om mig

Privatpersoner

Om mig som psykolog och psykoterapeut
Jag är yrkesverksam psykolog och psykoterapeut sedan drygt 25 år och min praktik finns sedan 20 år tillbaka på Järntorget 4. Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och även specialist inom klinisk psykologi enligt psykologförbundets specialistordning. Psykologutbildningen ger en både bred och djup förståelse för människor. Tillsammans med en psykoterapeututbildning ger det dessutom metoder och kunskaper för att hjälpa människor. Att vara legitimerad innebär att man är godkänd specialist enligt Socialstyrelsen.

Ett förtroende
I mitt arbete som psykoterapeut är det viktigt för mig att få en bra och förtroendefull relation och att den som jag möter ska känna sig sedd, hörd och förstådd. Att träffa en psykoterapeut och berätta om personliga saker kan kännas svårt och kräver därför ett respektfullt bemötande och en ödmjukhet inför att vi alla är olika. Ett av de få råd jag ger personer, som ska kontakta en psykolog eller psykoterapeut är att de ska ta sig rätten att säga till om de inte tycker att mötet känns bra. En professionell psykoterapeut kan ta emot kritik och tillsammans kan man se vad man kan göra åt det som inte är bra. Ett möte med en psykoterapeut är ett personligt möte, men det skiljer sig från andra möten man har utanför samtalsrummet. Det man pratar om stannar i rummet, vilket gör det möjligt att tala om sådant som är svårt att tala om i andra situationer. Mötet är till för att lyssna på den som kommer och utan dåligt samvete förfoga över hela tiden. Ett samtal med en psykoterapeut syftar till att förstå, inte värdera eller bedöma en persons handlingar, känslor eller tankar.

Förståelse ger verktyg
Min psykoterapeututbildning har en psykodynamisk grund. Det innebär att jag lägger vikt vid att man ska förstå saker om sig själv för att må bättre och få ut mera av sitt liv. Ibland kan insikter leda till att man gör förändringar i sitt liv, men ibland leder det till inre förändringar, som gör att tidigare problem/hinder inte längre utgör något hinder. Psykoterapi handlar om utveckling, ett sätt att få stöd i sin egen utveckling. Som psykoterapeut blir mitt fokus i första hand vad som hindrar personen att leva ett bra liv. Frågan om vad som är normalt eller inte, friskt eller sjukt blir en underordnad fråga. Synen på psykoterapi som utveckling innebär också att själva terapin är en process, dvs sker gradvis och inte alltid i jämna steg. Som terapeut följer jag och stödjer processen.

Varje människa är unik
En lång erfarenhet betyder att jag mött många människor och skiftande livssituationer. Trots det är varje möte unikt, liksom varje människa. Därmed blir också lösningar som kan komma fram i terapi, val man gör och förändringar, unika för varje person. Som psykoterapeut blir min uppgift att stödja de unika lösningarna och inte använda standardlösningar, att uppfatta och stödja varje persons unika möjligheter. Det är också det som gör att min uppgift fortfarande känns så meningsfull och intressant.

static_klar4

Tjänster Privatpersoner

  • Konsultation/Rådgivning
  • Psykoterapi
  • Parsamtal
  • Stresshantering
  • Krisstöd
  • Existensiella frågor

Boka ett möte

Kontakta mig via telefon 0708-756575 eller klicka på ”boka möte”.

BOKA MÖTE

Är du intresserad av mera kunskaper om psykologi?

Läs mer på ”Psykologiguiden”.

TILL PSYKOLOGIGUIDEN

Back to Top
Consultation possible also in english