Consultation possible also in english

Sagt om Anders

Sagt om Anders – Privatpersoner

”Jag träffade Anders några gånger när det var kris i mitt förhållande och jag själv mådde dåligt. Det var väldigt värdefulla samtal som hjälpte mig att bestämma mig hur jag ville gå vidare med mitt liv. Anders var lätt att prata med och han kunde ganska snabbt identifiera kärnan i mina problem.”
Privatperson
”När jag för några år sedan drabbades av psykisk utmattning gick jag i samtal hos Anders Olsson. Dessa samtal blev mitt stöd och fasta punkt när allt inuti mig och runtomkring mig vacklade. Sakta, sakta fick jag hjälp att hitta tillbaka in i mitt eget inre rum, lyssna på mig själv och våga ställa mig på min egen sida.”
Privatperson
”I had counseling with Anders for one year and i am very happy with the progress I made during that time. Anders is very professional, competent and highly goal oriented in the sessions with a great understanding and empathy for the person’s he’s treating.
I would recommend him wholeheartedly.”
Privatperson

Sagt om Anders – Företag

”Jag har haft Anders som handledare/coach och även tagit in honom i min ledningsgrupp vid några tillfällen. Vi träffades under en period, där jag drev ett stort förändringsarbete i vår nordiska organisation. Företaget hade gått med förlust i många år, men vi lyckades vända resultatet både genom att förändra organisationen och genom att förändra attityder bland alla medarbetare. Anders har följt mig och varit ett bra samtalspartner. Hans skarpa förmåga att analysera och diskutera vad som händer i en organisation, i en ledningsgrupp och bland medarbetare i en förändringsprocess har bidragit till värdefulla perspektiv. Hans kompetens kring det mänskliga perspektivet har stärkt mig och varit utvecklande i mitt ledarskap. Jag kan varmt rekommendera Anders.”
VD, kemiföretag
”Anders fungerade som handledare under en mycket turbulent tid i mitt liv, där jag just tillträtt en chefsbefattning och jag samtidigt höll på att skilja mig. Vi hade regelbunden kontakt varannan vecka under många år. Mötena med Anders gav mig möjlighet att andas ut, reflektera, formulera mig runt de där förbjudna känslorna som fanns där, ja helt enkelt att uttrycka mig utan censur eller friserat….Anders svarade för en struktur under samtalen, för övrigt var det mitt ansvar att ta upp de frågor och situationer som störde eller belastade mig mest. Vi blandade både privat och professionellt, men alltid med en hög grad av integritet och respekt. Anders kändes som en närvarande medmänniska med mycket livserfarenhet och en fingertoppskänsla som jag uppskattade mycket, och som gjorde mig till en mycket bättre chef och en modigare och mognare person. Utan Anders rum med högt till tak i dubbel bemärkelse hade jag inte klarat av mitt uppdrag.”
Enhetschef, sjukvården
”Jag har arbetat med Anders under ett flertal år och då främst inom ledningsgruppsutveckling och personlig coachning, men även krishantering och medarbetarstöd har förekommit. Resultatet har varit väldigt positivt både för bolaget och enskilda individer. Anders har en mycket bra förmåga att skapa ett förtroende samtidigt som han hittar angreppspunkter som leder sakfrågorna eller ämnet framåt. Att anlita Anders är väl investerad tid för att nå ett uppsatt mål.”
Platschef, verkstadsindustri
Back to Top
Consultation possible also in english